بایگانی‌های رئیس اجرای احکام تعزیرات حکومتی - صبح ساباط
اجرای حکم پرونده متخلفان صنفی در یزد ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

اجرای حکم پرونده متخلفان صنفی در یزد

رئیس اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی یزد از اجرای حکم پنج فقره پرونده متخلفان صنفی در هفته گذشته در یزد خبر داد.