بایگانی‌های رئیس اتاق بازرگانی - صبح ساباط
الزام واحدهای بازرگانی به داشتن کارت بازرگانی در داخل استان ۲۷ مرداد ۱۴۰۲
رئیس اتاق بازرگانی خبر داد:

الزام واحدهای بازرگانی به داشتن کارت بازرگانی در داخل استان

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به عدم وجود اطلاعات درست و مشخص صادرات در گمرک یزد گفت: شناسه‌های آمار صادرات استان در سال گذشته ۴۷۰ هزار یورو بود، اما آمار واقعی یک میلیون و ۱۳۰ هزار یورو است که عدم تناسب آماری را نشان می‌دهد.