بایگانی‌های رأی پرونده قتل نوجوان میبدی - صبح ساباط
صدور رأی پرونده قتل نوجوان میبدی ۲۹ دی ۱۴۰۲

صدور رأی پرونده قتل نوجوان میبدی

 رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با تلاش بی وقفه مجموعه قضایی استان رأی پرونده قتل نوجوان میبدی در کمتر از 40 روز از تاریخ ارجاع توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان صادر شد.