بایگانی‌های ذخیره سازی آب - صبح ساباط
طرح رینگ شهری یزد جهت ذخیره آب شرب و پیشگیری از افت فشار ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

طرح رینگ شهری یزد جهت ذخیره آب شرب و پیشگیری از افت فشار

سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات و خطوط انتقال آب یزد گفت:ساخت ۲ مخزن ۱۵ و ۵ هزار متر مکعبی در شهر یزد واجرای ۳۰ کیلومتر خط انتقال آب از اقدامات انجام شده در طرح رینگ شهری جهت ذخیره نمودن آب شرب و پیشگیری از افت فشار آب است.