بایگانی‌های ذخیره اکسیژن - صبح ساباط
کاهش ذخیره اکسیژن بیمارستان‌های یزد در پی عدم انجام تعهدات شرکت‌های تامین کننده ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی دانشگاه‌ علوم پزشکی یزد:

کاهش ذخیره اکسیژن بیمارستان‌های یزد در پی عدم انجام تعهدات شرکت‌های تامین کننده

ابراهیم سلمانی گفت: افزایش تعداد بیماران کرونایی و عمل نکردن کامل شرکت‌های تامین کننده اکسیژن به تعهدات خود موجب کاهش ذخیره اکسیژن در بیمارستان‌های استان شد.