بایگانی‌های دیوان عالی کشور - صبح ساباط
دفاعیات سعید مرتضوی در دادگاه رد شد ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

دفاعیات سعید مرتضوی در دادگاه رد شد

به گفته وکیل روح‌الامینی، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران رد شد.