بایگانی‌های دیده بان صبح - صبح ساباط
دولتمردان از رسانه های دلسوز نظام حمایت کنند ۱۳ مهر ۱۴۰۱
نائب رئیس حوزه های علمیه استان یزد؛

دولتمردان از رسانه های دلسوز نظام حمایت کنند

آیت الله مدرسی از دولتمردان و متوکلین و دست اندرکاران خواست تا از رسانه‌های دلسوز نظام و آنهایی که در جهت تقویت آن در برابر جنگ ادراکی که از اجزای جنگ ترکیبی است، تلاش می کنند، حمایت و پشتیبانی کنند