بایگانی‌های دیدار دانشجویان - صبح ساباط
دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف برگزار شد ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
دیدار ماه سخنان بسیار مهم رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با دانشجویان

دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف برگزار شد

دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف برگزار شد.