بایگانی‌های دوهزار نفر - صبح ساباط
موافقت رهبر انقلاب با عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از دو هزار نفر از محکومان محاکم ۱۸ فروردین ۱۴۰۳
به مناسبت عید فطر؛

موافقت رهبر انقلاب با عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از دو هزار نفر از محکومان محاکم

رهبر انقلاب با عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از دو هزار نفر از محکومان محاکم موافقت کردند.