بایگانی‌های دولت سیزدهم، - صبح ساباط
هفت هزار نفر از عوامل انتخابات در استان یزد دوره‌های آموزشی را فرامی‌گیرند ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

هفت هزار نفر از عوامل انتخابات در استان یزد دوره‌های آموزشی را فرامی‌گیرند

رئیس کمیته آموزش و پژوهش ستاد انتخابات استان یزد گفت: این کمیته برای اولین بار در دولت سیزدهم ایجاد شده و در استان آموزش بیش از هفت هزار نفر برای برگزاری انتخابات در دستور کار قرار دارد و در حال انجام است.