بایگانی‌های دوست فاطمی ها - صبح ساباط
مدیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی استان کلید واژه «تحول» را محقق سازد  ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
معاون منابع و توسعه مدیریت استاندار یزد:

مدیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی استان کلید واژه «تحول» را محقق سازد 

معاون منابع و توسعه مدیریت استاندار یزد:امیدواریم مدیرکل جدید با توجه به تجارب خوبی که در این زمینه دارد بتواند کلید واژه تحول که یکی از کلیدواژه های دولت سیزدهم است محقق سازد.