بایگانی‌های دوزادهمین دور انتخابات مجلس و خبرگان رهبری - صبح ساباط
جلسات برنامه ریزی برگزاری دوازدهمین دور انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برگزار شد ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

جلسات برنامه ریزی برگزاری دوازدهمین دور انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برگزار شد

مسائل مربوط به شعب اخذ رأی، نیروی انسانی و عوامل برگزاری، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری انتخابات مجلس خبرگان مورد بررسی قرار گرفت.