بایگانی‌های امامزاده بی بی خدیجه خاتون - صبح ساباط
صدور سند امامزاده بی بی خدیجه خاتون میبد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

صدور سند امامزاده بی بی خدیجه خاتون میبد

اداره ثبت اسناد و املاک میبد گفت: با حل مشکلات چندین ساله امامزاده بی بی خدیجه خاتون (س) شهر میبد ، سند مالکیت کاداستری این امامزاده صادر شد.