بایگانی‌های آزادی ۴۰۰ زندانی با پابند الکترونیک - صبح ساباط
استفاده از پابند الکترونیک در راستای کاهش جمعیت کیفری استان یزد ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
رئیس کل دادگستری یزد:

استفاده از پابند الکترونیک در راستای کاهش جمعیت کیفری استان یزد

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: ۴۰۰ نفر از زندانیان واجد شرایط استان در سال ۱۴۰۱ تحت مراقبت الکترونیک آزاد شدند.