بایگانی‌های آزادی زندانی مالی - صبح ساباط
کمک زرگر یزدی به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ۱۰ دی ۱۴۰۱

کمک زرگر یزدی به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

زرگر یزدی مبلغ ۱۵ میلیون تومان را جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا نمود .