بایگانی‌های آزادی زندانی مالی غیر عمد - صبح ساباط
کمک نیکوکار یزدی مقیم خارج از کشور به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ۱۲ دی ۱۴۰۱

کمک نیکوکار یزدی مقیم خارج از کشور به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

نیکوکار یزدی مقیم کشور استرالیا مبلغ ۶۰ میلیون تومان را جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا کرد.

کمک ۲۰ میلیونی هیئت فاطمیه شهرستان اشکذر به آزادی زندانیان ۰۷ دی ۱۴۰۱

کمک ۲۰ میلیونی هیئت فاطمیه شهرستان اشکذر به آزادی زندانیان

هیئت عزاداران فاطمیه اشکذر مبلغ ۲۰ میلیون تومان را به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کرد.