بایگانی‌های آزادی زندانی جرایم غیر عمد‌مالی - صبح ساباط
کمک یک میلیارد تومانی نیکوکاران تفتی به آزادی زندانیان جرائم غیر عمدمالی ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

کمک یک میلیارد تومانی نیکوکاران تفتی به آزادی زندانیان جرائم غیر عمدمالی

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان گفت: در بسیاری از موارد با مداخله مقامات قضایی و برگزاری جلسات صلح و سازش از تشکیل پرونده و ورود افراد به زندانها جلوگیری میشود که این خود یکی کمک بزرگ به این ستاد مردمی است.