بایگانی‌های آزادی زندانی جرایم غیرعمد - صبح ساباط
کمک زوج یزدی مقیم تهران به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

کمک زوج یزدی مقیم تهران به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

زوج یزدی مبلغ ۳۰ میلیون تومان را برای آزادی زندانی(آزادی یک مادر دربند) جرائم غیر عمد اهدا نمودند.