بایگانی‌های آزادی اراضی ملی شهرستان مروست - صبح ساباط
۲۶ هزار مترمربع از اراضی ملی در مروست رفع تصرف شد ۲۱ آذر ۱۴۰۲

۲۶ هزار مترمربع از اراضی ملی در مروست رفع تصرف شد

رییس حوزه قضایی مروست گفت: 26 هزار و 875 متر مربع از اراضی ملی در این شهرستان توسط ضابطان خلع ید و رفع تصرف شد.