بایگانی‌های آزادراه اردکان - مهریز - صبح ساباط
احداث آزادراه اردکان – مهریز به طول ۱۶۰ کیلومتر بزودی کلید می‌خورد ۰۳ آبان ۱۴۰۲
با پیگیری نماینده مردم انجام شد

احداث آزادراه اردکان – مهریز به طول ۱۶۰ کیلومتر بزودی کلید می‌خورد

با پیگیری‌های دکتر جوکار نماینده مردم احداث آزادراه اردکان - مهریز به طول ۱۶۰ کیلومتر با همکاری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) بزودی اجرایی می‌شود.