بایگانی‌های آرمان های امام خمینی - صبح ساباط
پرداختن به اندیشه ها و آرمان های امام خمینی (ره) نیاز جامعه امروز ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان بیان کرد:

پرداختن به اندیشه ها و آرمان های امام خمینی (ره) نیاز جامعه امروز

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: ترویج اندیشه‌ها و آرمان‌های الهی حضرت امام خمینی (ره) نیاز امروز جامعه اسلامی است که باید به آن پرداخته شود.