بایگانی‌های آرايشگاه های زنانه - صبح ساباط
گشت مشترک و بازرسی  از آرایشگاه های زنانه در اردکان اجرا شد ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
گشت مشترک و بازرسی از آرایشگاه های زنانه در اردکان اجرا شد

گشت مشترک و بازرسی از آرایشگاه های زنانه در اردکان اجرا شد

در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در شهرستان اردکان گشت مشترکی به منظور نظارت بهداشتی و نرخنامه ها در آرایشگاه های زنانه اجرا شد.