بایگانی‌های آرامستان جوی هرهر - صبح ساباط
بازدید رییس پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها وزارت میراث فرهنگی از مجموعه مذهبی، تاریخی فرهنگی جوی هرهر ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

بازدید رییس پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها وزارت میراث فرهنگی از مجموعه مذهبی، تاریخی فرهنگی جوی هرهر

رییس پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها وزارت میراث فرهنگی در سفر به استان یزد و با توجه به ارزش بالای کتیبه های جوی هرهر از این مجموعه بازدید کرد. 

مرمت و ساماندهی آرامستان تاریخی جوی هرهر یزد ۱۷ شهریور ۱۴۰۲

مرمت و ساماندهی آرامستان تاریخی جوی هرهر یزد

شاکری شمسی گفت: مرمت و ساماندهی آرامستان تاریخی جوی هُرهُر شهر میراث جهانی یزد با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال در دستور کار حوزه معاونت میراث فرهنگی استان یزد قرار گرفته است.