بایگانی‌های آتش سوزی بانک سپه باهنر - صبح ساباط
آتش سوزی بانک سپه بدون خسارت به اسناد و مدارک بوده است ۲۷ خرداد ۱۴۰۲
معاونت پشتیبانی بانک سپه منطقه یزدگفت:

آتش سوزی بانک سپه بدون خسارت به اسناد و مدارک بوده است

معاونت پشتیبانی بانک سپه شعبه یزدگفت: آتش سوزی فقط در سقف طبقه همکف شعبه بوده و هیچگونه خسارتی به پرونده‌های اعتباری و اسناد روز این شعبه وارد نشده است.