بایگانی‌های آب انبار سکینه ندوشن - صبح ساباط
آب انبار سکینه ندوشن گزینه مناسب ایجاد مرکز فرهنگی در بافت تاریخی ندوشن ۲۵ شهریور ۱۴۰۲

آب انبار سکینه ندوشن گزینه مناسب ایجاد مرکز فرهنگی در بافت تاریخی ندوشن

به گزارش صبح ساباط؛ بر اساس آخرین خبرهای بدست رسیده، آب انبار سکینه ندوشن یکی ازجاذبه های استان یزد به شمار می رود. آب انبار سکینه ندوشن مربوط به دوره قاجار است. بنای آب انبار سکینه دارای مخزنی مدور با سقفی گنبدی شکل هست. آب انبار دو بادگیر چهار طرفه با مقطع مستطیل شکل دارد. […]