بایگانی‌های آبیاری نوین - صبح ساباط
اختصاص ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه سامانه های نوین آبیاری 12 مرداد 1399

اختصاص ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه سامانه های نوین آبیاری

۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی برای توسعه سامانه های نوین آبیاری در سال جاری اختصاص داده شد.