بایگانی‌های آبیاری نوین - صبح ساباط
اختصاص ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه سامانه های نوین آبیاری ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

اختصاص ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه سامانه های نوین آبیاری

۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی برای توسعه سامانه های نوین آبیاری در سال جاری اختصاص داده شد.