بایگانی‌های گفتگو - صبح ساباط
ایجاد مزرعه پرورش شترمرغ شهرستان، توسط دو جوان یزدی/ جوانان با تکیه بر خدا پا به میدان رقابت بگذارند 24 خرداد 1399

ایجاد مزرعه پرورش شترمرغ شهرستان، توسط دو جوان یزدی/ جوانان با تکیه بر خدا پا به میدان رقابت بگذارند

به گزارش صبح ساباط، دو جوان اشکذری با تکیه بر خداوند و کسب دانش در زمینه پروش شترمرغ اقدام به ساخت مزرعه پرورش شتر مرغ در شهرستان اشکذر کردند تا در سال هایی که مقام معظم رهبری مکرر به امر اقتصاد  و تولید اشاره میکنند، گامی در تحقق این امر بردارند. سروش امیری یکی از […]