بایگانی‌های www.sanjesh.org - صبح ساباط
دو تغییر مهم در سهمیه های آزمون کارشناسی ارشدناپیوسته ۱۴۰۲ ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

دو تغییر مهم در سهمیه های آزمون کارشناسی ارشدناپیوسته ۱۴۰۲

داوطلبان مجاز در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ امسال باید با توجه به دو تغییر مهم در سهمیه های آزمون کارشناسی ارشدنسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.