بایگانی‌های http://www.melitelavat.ir - صبح ساباط
ثبت نام دوازدهمین دوره طرح ملی تلاوت ویژه دختران و پسران تا ۱۵ سال ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

ثبت نام دوازدهمین دوره طرح ملی تلاوت ویژه دختران و پسران تا ۱۵ سال

دبیر ملی تلاوت قران شباب الرضا گفت: این دوره به صورت حضوری و مجازی با جامه عمل پوشاندن به فرمایش مقام معظم رهبری در راستای الگوسازی و توجه به استعدادهای قرآنی، رشد و شکوفایی نسل نوجوان در عرصه تلاوت، حفظ و موانست با مفاهیم و آموزه‌های کلام وحی برگزار می‌شود.