بایگانی‌های http://shoma.sfara.ir - صبح ساباط
افزایش ۱۲۰ هزارتومانی یارانه دهک‌های اول تا سوم در طرح کالابرگ الکترونیکی ۲۱ مرداد ۱۴۰۲
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

افزایش ۱۲۰ هزارتومانی یارانه دهک‌های اول تا سوم در طرح کالابرگ الکترونیکی

مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: همه خانوار‌های مشمول طرح کالابرگ می‌توانند برای اطلاع از فروشگاه‌های متصل به سامانه و باقیمانده اعتبار، برنامه شبکه ملّی اعتبار «شما» به نشانی http://shoma.sfara.ir را نصب یا کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره‌گیری نمایند.