بایگانی‌های chvj ;a - صبح ساباط
پیشنهادهای قرارگاه پایش توزیع عادلانه یارانه ها برای تصمیم سازان ارسال می شود ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
معاون اقتصادی وزارت کشور:

پیشنهادهای قرارگاه پایش توزیع عادلانه یارانه ها برای تصمیم سازان ارسال می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: پیشنهادهای عملیاتی قرارگاه پایش مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها به طور روزانه در اختیار تصمیم سازان قرار می گیرد.