بایگانی‌های adliran - صبح ساباط
این پیامک هنوز قربانی می گیرد، کلیک نکن! ۱۲ مرداد ۱۴۰۲
پلیس فتای یزد:

این پیامک هنوز قربانی می گیرد، کلیک نکن!

پلیس فتای استان گفت: مجرمان حوزه سایبری با استفاده از پیام‌های جعلی لینک‌های آلوده با عناوین سامانه ثبت ثنا و شکایت‌های قوه قضاییه و... قربانیان را به سمت سایت‌های فیشینگ هدایت و اقدام به خالی کردن حساب آنان می‌کنند.