بایگانی‌های 85 تومان قیمت مصوب مرغ - صبح ساباط
پر پرواز مرغ یزد/مدیریت مطلوب تر با افزایش قیمت مرغ برای پیشگیری از خروج غیر قانونی از استان ۲۲ تیر ۱۴۰۲
سرپرست دفتر امور اقتصادی استانداری اعلام کرد:

پر پرواز مرغ یزد/مدیریت مطلوب تر با افزایش قیمت مرغ برای پیشگیری از خروج غیر قانونی از استان

در نشست ستاد تنظیم بازار استان قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۸۵ هزار تومان به جهت اختلاف قیمت با دیگر استان ها و پیشگیری از خروج غیر قانونی آن اعلام شد.