بایگانی‌های 64 کشته میدان ژاله - صبح ساباط
جمعه سیاه، ۱۷ شهریور ۵۷، میدان ژاله، حکومت نظامی تهران و ۱۱ شهر دیگر ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

جمعه سیاه، ۱۷ شهریور ۵۷، میدان ژاله، حکومت نظامی تهران و ۱۱ شهر دیگر

فرمانداری نظامی تهران آمار ۸۷ کشته و ۲۵۰ مجروح را تأیید نمود. اما مخالفان حکومت، اعلان داشتند که در این روز بیش از ۴۰۰۰ نفر کشته شده اند و تعداد کسانی که تنها در میدان ژاله جان باخته‌اند ۵۰۰ نفر است.