بایگانی‌های 61 قضات - صبح ساباط
ملاقات چهره به چهره ۶۱ قاضی با ۴۲۷ مددجوی زندانی به مناسبت فرا رسیدن سال جدید ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
ملاقات چهره به چهره 61 قاضی با 427 مددجوی زندانی به مناسبت فرا رسیدن سال جدید

ملاقات چهره به چهره ۶۱ قاضی با ۴۲۷ مددجوی زندانی به مناسبت فرا رسیدن سال جدید

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: 61 نفر از قضات استان با حضور در زندان مرکزی یزد به صورت چهره به چهره با زندانیان ملاقات کردند.