بایگانی‌های 6.59% افزایش دارایی - صبح ساباط
افزایش درآمدهای مالیاتی ۱۴۰۱ استان یزد ۱۶ شهریور ۱۴۰۲

افزایش درآمدهای مالیاتی ۱۴۰۱ استان یزد

براساس آمار نشریه آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، درآمد‌های مالیاتی در سال گذشته، ۱۱۵ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال بوده، که نسبت به سال گذشته ۶/۵۹ درصد افزایش یافته است.