بایگانی‌های 5 تیر 1402 - صبح ساباط
تمدید مهلت بارگذاری ارزیابی عملکرد خدمات دانشجویی ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

تمدید مهلت بارگذاری ارزیابی عملکرد خدمات دانشجویی

بارگذاری اطلاعات ارزیابی خدمات دانشجویی دانشگاه‌های دولتی در سامانه ارزیابی تا پنجم تیر ۱۴۰۲ تمدید شد.