بایگانی‌های 40میلیارد اعتبار از وزارت نفت - صبح ساباط
تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت نفت به استان یزد در دور اول سفر ریاست جمهوری ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت نفت به استان یزد در دور اول سفر ریاست جمهوری

مسئول پیگیری پروژه‌های سفر ریاست جمهور به استان یزد گفت: ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت نفت به استان یزد تخصیص داده شد که تمام آن جذب و ۳۰۰ میلیارد تومان در راستای گازرسانی به ۸۵ روستای استان هزینه شد.