بایگانی‌های 3127 یا 124 سامانه گرانفروشی میوه - صبح ساباط
بازار میوه استان در رصد بازرسان جهاد کشاورزی ۳۰ مهر ۱۴۰۲

بازار میوه استان در رصد بازرسان جهاد کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: رصد و پایش بازار میوه استان یزد در دستور کار بازرسان سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.