بایگانی‌های 31 خرداد تا 26 تیر - صبح ساباط
بازار مسکن زیر ذره بین تعزیرات حکومتی ۱۱ تیر ۱۴۰۲

بازار مسکن زیر ذره بین تعزیرات حکومتی

رئیس کل تعزیرات حکومتی استان گفت: در این بازرسی تخلفاتی از جمله گرانفروشی، صادر نکردن فاکتور، درج نکردن قیمت کمیسیون، رعایت نکردن نظام صنفی  و صادر نکردن کد رهگیری در این گشت مشترک مورد بازرسی قرار می گیرد، که درصورت رعایت نکردن این تخلفات به تشکیل پرونده، و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.