بایگانی‌های 3000 کارت شهروندی رایگان - صبح ساباط
توزیع کارت رایگان شهروندی بین دانش آموزان ۱۷ آبان ۱۴۰۲
از سوی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد انجام شد

توزیع کارت رایگان شهروندی بین دانش آموزان

مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد درباره نحوه شارژ کارت‌های اهدا شده اظهار داشت: کارت دانش‌آموزان تا پایان سال ۱۴۰۲ به صورت رایگان و با مراجعه ماهیانه به مدارس شارژ می‌شود.