بایگانی‌های 300 میلیون تومان - صبح ساباط
گودی برای رهایی / کمک ۳۰۰ میلیون تومانی خیرین شهرستان مروست در جشن گلریزان ۲۸ اسفند ۱۴۰۲
گودی برای رهایی / کمک 300 میلیون تومانی خیرین شهرستان مروست در جشن گلریزان

گودی برای رهایی / کمک ۳۰۰ میلیون تومانی خیرین شهرستان مروست در جشن گلریزان

جشن گلریزان شهرستان مروست با حضور خیرین و مسئولین این شهرستان برگزار شد و مبلغ 300 میلیون تومان از سوی نیکوکاران این شهرستان اهدا شد.