بایگانی‌های 3.704 واحد مسکن ملی - صبح ساباط
واگذاری سه هزار و ۷۰۴ واحد نهضت ملی مسکن در استان یزد ۰۶ شهریور ۱۴۰۲
در مراسمی به ریاست رئیس جمهور و حضور ویدیو کنفرانسی استاندار صورت گرفت:

واگذاری سه هزار و ۷۰۴ واحد نهضت ملی مسکن در استان یزد

استاندار یزد دکتر فاطمی با بیان اینکه در هفته دولت امسال سه هزار و 704 واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان واگذار می شود، گفت: عزم جدی ما بر تحویل قریب به 5 هزار واحد مسکونی دیگر، تا پایان سالجاری است.