بایگانی‌های 240مصوبه قرارگاه های جمعیت استان - صبح ساباط
پرداخت ۷،۶۲۲ فقره وام ازدواج و ۱۱،۸۸۹ فقره وام فرزند آوری به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
استاندار یزد خبر داد:

پرداخت ۷،۶۲۲ فقره وام ازدواج و ۱۱،۸۸۹ فقره وام فرزند آوری به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان

استاندار یزد با اشاره به حضور سازمان بازرسی در جلسات قرارگاه استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: کوتاهی دستگاه ها نسبت به اجرای بندهای قانون این حوزه، ترک فعل محسوب و اقدامات لازم صورت می گیرد.