بایگانی‌های 200 میلیون تومان - صبح ساباط
کمک ۲۰۰ میلیون تومانی نیکوکار خارج از کشور به ایتام و نیازمندان ابرکوه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
کمک ۲۰۰ میلیون تومانی نیکوکار خارج از کشور به ایتام و نیازمندان ابرکوه

کمک ۲۰۰ میلیون تومانی نیکوکار خارج از کشور به ایتام و نیازمندان ابرکوه

رئیس کمیته امداد ابرکوه گفت: درآستانه سال نو یکی از خیرین خارج از کشور مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به ایتام و محسنین بخش مرکزی کمیته امداد ابرکوه اهداء کرد.