بایگانی‌های 2 راهکار پیشگیری از سرطانها - صبح ساباط
ورزش منظم، گام دوم پیشگیری از سرطان ها ۲۸ مهر ۱۴۰۲

ورزش منظم، گام دوم پیشگیری از سرطان ها

رئیس گروه بیماری های غیر واگیر علوم پزشکی گفت: شرکت در برنامه‌های غربالگری و تشخیص زودرس سرطان به عنوان گام اول پیشگیری از سرطان توصیه می‌شود، اما به عنوان گام دوم پیشگیری از سرطان‌ها نقش ورزش منظم بسیار دارای اهمیت است.