بایگانی‌های 15 شهریور - صبح ساباط
آغاز سال تحصیلی جدید از ۱۵ شهریور 28 مرداد 1399
در نشست شورای آموزش و پرورش یزد اعلام شد:

آغاز سال تحصیلی جدید از ۱۵ شهریور

آغاز سال تحصیلی جدید، پانزدهم شهریور ماه و مطابق با دستور العمل‌های ستاد کرونا خواهد بود.