بایگانی‌های 13 آبان در ایران - صبح ساباط
خروش دوباره فرزندان ایران در ۱۳ آبان ۱۳ آبان ۱۴۰۲

خروش دوباره فرزندان ایران در ۱۳ آبان

میلیون ها ایرانی از دانش آموز و دانشجو همزمان با ۱۳ آبان ماه ، با مشت های گره کرده در خیابان ها و میادین ایران، یوم الله ۱۳ آبان را گرامی داشتند و خشم خود را نسبت به فجایع ضد انسانی در غزه و جنایات رژیم صهیونیستی فریاد زدند.