بایگانی‌های 11 هزار و 744 فقره پرونده - صبح ساباط
ورود بیش از ۱۱ هزار فقره پرونده به تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۲ ۰۷ فروردین ۱۴۰۳
ورود بیش از 11 هزار فقره پرونده به تعزیرات حکومتی در سال گذشته

ورود بیش از ۱۱ هزار فقره پرونده به تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۲

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: در سال ۱۴۰۲ به تعداد 11 هزار و 744 فقره پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی وارد شده است.