بایگانی‌های 10 نفرتهران،4 نفر اصفهان و3نفر یزد - صبح ساباط
آمار کنکور ۱۴۰۲/نتایج کنکور نشان می دهد که علم هم با ثروت بهتر می شود ۲۸ مرداد ۱۴۰۲
صبح ساباط گزارش می دهد؛

آمار کنکور ۱۴۰۲/نتایج کنکور نشان می دهد که علم هم با ثروت بهتر می شود

از 39 نفر افراد برتر در کنکور سال گذشته 29 نفر از استعدادهای درخشان، 9 نفر غیرانتفاعی و یک نفر نمونه دولتی بودند! به نظر می‌رسد باز هم رتبه‌های برتر و دانشگاه های دولتی بیشتر به پولدارها رسیده تا کم درآمدها!